Allt du behöver veta om stretching
april 17, 2020

Allt du behöver veta om stretching

Av Lena

I takt med att yoga blir en allt mer vanlig träningsform har intresset för klassisk stretching avtagit. Stretching, alltså att tänja ut muskler och leder i samband med annan träning är en uråldrig tradition som ger ökad rörlighet och gör att man blir mer smidig och flexibel. Stretching kan göras på flera olika sätt, med eller utan hjälpmedel.

Stretchingsorter

Yoga är en typ av stretching där man fokuserar mycket på det mentala och själsliga samtidigt som man utmanar sin kropp i olika positioner. Intensiteten varierar mycket mellan olika former av yoga men gemensamt för alla är att det skall leda till ökat lugn och välbefinnande. Centralt i aktiviteten är andningen, genom att lära sig kontrollera denna kan man hitta lugnet snabbare. En annan typ av stretching utförs med gummiband som hjälpmedel. Genom att fixera bandet i väggen eller i sina fötter kan man med hjälp av detta tänja ut sina muskler successivt.

Den mesta stretchingen utförs när kroppen är uppvärmd och därför elastisk och mjuk. Efter att ha värmt upp kroppen kommer musklerna dessutom svara bättre på de stretchövningar som görs. Olika muskelgrupper kräver olika mycket stretching, men gemensamt är att man genom att tänja ut en viss muskel kan öka rörligheten i dess utbredningsområde och tack vare detta faktiskt öka den fysiska prestationen. Exempel på detta är fotbollsspelare. För att spela fotboll krävs det egentligen inte att man är så värst rörlig. Men genom att stretcha sina muskler kan man förbättra rörligheten, kanske nå bollar som kommer lite längre ifrån men också öka sin förmåga att generera kraft genom att man kan ta ut rörelserna på ett så optimalt sätt som möjligt.

Stretchingsorter
Stretchingsorter

Teorier

Det finns olika teorier kring varför stretching leder till bättre träningsresultat. Vissa hävdar att det är ett effektivt sätt att minska de slaggprodukter, främst mjölksyran, som produceras i musklerna vid träning. Det finns dock många studier som tyder på att detta tyvärr inte är sant.

En del tror att stretching per definition är något bra. Viktigt att veta är dock att om man stretchar på fel sätt finns det risk att man skadar sin kropp. När man talar om stretching finns det framförallt två olika metoder; dynamisk och statisk stretching. Statisk stretching går ut på att man intar en position och håller denna under en period, det kan röra sig om sekunder eller minuter. Dynamisk stretching, däremot, går ut på att kroppen skall vara i konstant rörelse. Man rör sig mellan ett stramt och ett mjukt läge så att man successivt kommer längre och längre i rörelsen. Rekommendationerna kring de olika typerna är att den statiska stretchingen inte bör utföras innan ett pass då mycket explosivitet och intensitet krävs av musklerna. En annan gång då all typ av stretching bör undvikas är då man är överrörlig. Detta kan leda till att man tänjer ut redan uttänjda strukturer, vilket i sin tur kan leda till att man skadar sig då man genomför vissa rörelser. När en muskel är skadad och har brustit är det inte heller bra att tänja den. Detta kan istället göra att läkningen tar längre tid.