Varför undvika medicin innan man ska springa lopp eller tävla – Stracklopet