Förberedelser inför tävlingsdagen – Ordentligt med avkoppling – Stracklopet